.
Kontakt

Historia

Patron

Nauczyciele

Uczniowie

Absolwenci

Pracownie

Wydarzenia

Ogłoszenia

Plan lekcji

Galeria

Multimedia

Gazetka

Biblioteka

Adresy
Życzenia
Ogłoszenie
2 i 5 stycznia 2015 to dla uczniów dni wolne od zajęć dydaktycznych, ale szkoła organizuje różnorodne zajęcia wychowawczo - opiekuńcze według załączonego harmonogramu: harmonogram.pdf

Serdecznie zapraszamy!
Jubileusz
Wydarzenia
Jasełka i spotkania opłatkowe w I LO
.
Spotkanie opłatkowe wolontariuszy
.
Występ młodzieży z I LO w MDK nr 2
.
Edukacja czytelnicza w SP6 w Bytomiu
.
Konkurs Wiedzy o Mediach
.
Zwycięstwo drużyny siatkarzy
.
Małgorzata Rudawska stypendystką PRM
.
Szlachetna Paczka w I LO
.